-A A +A

Ереже

Қазақстан Республикасы

Әділет министрінің

2014 жылғы 29 қазандағы №304

бұйрығына 7 қосымша

 

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Батыс Қазақстан облысы әділет департаменті туралы

ЕРЕЖЕ

 

  1. Жалпы ережелер

1. Батыс Қазақстан облысының әділет департаменті (бұдан әрі – Департамент) әділет органдарының бірыңғай жүйесіне кіретін Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің (бұдан әрі – Министрлік) аумақтық органы болып табылады.

2. Департамент өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады

3. Департамент мемлекеттік мекеме ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазынашылық органдарында шоттары болады.

4. Департамент азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан қатысады.

5. Департамент мемлекеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқылы, егер заңнамаға сәйкес оған үәкілеттілік берілген жағдайда.

6. Департамент өз құзыретінің мәселелері бойынша заңнамада белгіленген тәртіппен Департамент басшысының бұйрықтарымен   рәсімделген шешімдер қабылдайды.

7. Департамент құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы заңнамаға сәйкес бекітіледі.

8. Департаменттің заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 090006, Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, Достық даңғылы, 208.

9. Департаменттің толық атауы – «Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Батыс Қазақстан облысы әділет департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесі.

10. Осы Ереже Департаменттің құрылтай құжаты болып табылады.

11. Департамент қызметін қаржыландыру республикалық бюджеттен жүзеге асырылады.

12. Департаментке кәсіпкерлік субъектілерімен Департамент функциялары болып табылатын міндеттерді орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.

Егер Департаментке заңнамалық актілермен кірістер әкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер республикалық бюджеттің кірісіне жіберіледі.

  1. Департаменттің негізгі міндеттері, функциялары, құқықтары мен міндеттері

13. Департаменттің міндеттері:

1) заңды тұлғаларды, жылжымайтын мүлікке құқықтарды, маслихаттардың, жергілікті өкілді және атқарушы органдардың нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыру;

2) мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыру, құқықтық көмек пен заңгерлік қызмет көрсетуді ұйымдастыру, құқықтық насихат саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру;

3) зияткерлік қызмет құқықтарын қорғау  және сақтау саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру;

4)  мемлекеттік саясатты іске асыру және қалыптастыру, сондай-ақ атқарушылық құжаттарды орындау саласындағы қызметті мемлекеттік реттеу;

5) әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істер бойынша іс жүргізуді заңға сәйкес жүзеге асыру.

14. Департаменттің функциялары:

1) мемлекеттік тіркеу саласында:

мәслихаттардың, әкімдіктер мен әкімдердің нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің мемлекеттік тізілімінің аймақтық бөлімін жүргізу;

мәслихаттарда және әкімдіктерде мемлекеттік тіркеуге жататын нормативтік құқықтық актілерге тексеруді жүзеге асыру;

әділет органдарында мемлекеттік тіркеуге жататын, бірақ одан өтпеген мәслихаттардың, әкімдіктер мен әкімдердің нормативтік құқықтық актілеріне қатысты заң бұзушылықтарды жою туралы ұсыныстар енгізу;

әділет органдарында мемлекеттік тіркеуге жататын, Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келетін мәслихаттардың, әкімдіктер мен әкімдердің нормативтік құқықтық актілеріне қатысты заң бұзушылықтарды жою туралы ұсыныстар енгізу;

мәслихаттардың, әкімдіктер мен әкімдердің тіркелген нормативтік құқықтық актілерінің тізбесін көпшіліктің назарына ұсыну үшін жариялау;

заңды тұлғаларды және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеуді, жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу;

бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімін жүргізу;

құқықтық кадастрды жүргізу;

заңды тұлғаларды, жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу мәселелері бойынша аудандық (қалалық) әділет басқармаларының қызметіне әдістемелік басшылық жасауды және үйлестіруді жүзеге асыру;

жергілікті атқарушы органдардың азаматтық хал актілерін мемлекеттік тіркеу мәселелері бойынша қызметтерін нормативтік-әдістемелік қамтамасыз ету;

2) заңгерлік қызмет көрсетуді ұйымдастыру саласында:

аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң әкiмдерi аппараттарының нотариаттық iс-әрекет жасауға уәкiлеттi лауазымды адамдарын аттестациялауды жүргiзу;

аумақтың нотариаттық палатамен бірлесіп жекеше нотариустың қызмет аумағын анықтау;

мемлекеттік нотариаттық кеңселерді ашу және тарату;

Қазақстан Республикасы  заңдарының талаптарына сәйкес нотариустардың мөрлерiн жасауға тапсырысты жүзеге асыру және оларды беру;

нотариаттық округте нотариустар уақытша болмаған кезде нотариаттық палатамен бірлесіп, нотариаттық іс-әрекеттердің жасалуын ұйымдастыру;

нотариат мәселелері бойынша әдістемелік, нұсқамалық және түсіндірме материалдармен қамтамасыз ету;

аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң әкiмдерi аппараттарының нотариаттық iс-әрекеттерді жүзеге асыратын лауазымды адамдарына әдiстемелiк және практикалық көмек көрсетедi;

халықты мемлекеттiк және жекеше нотариустардың қызмет ету аумағы туралы үнемi ақпараттандыру;

нотариустың лицензиясын тоқтата тұру, айыру және қолданылуын тоқтату туралы Министрлікке ұсыныс енгізу;

нотариаттық палатамен бірлесіп, тиісті нотариаттық округте өз қызметін тоқтатқан нотариустың жеке мөрін жою және құжаттарын жекеше нотариаттық мұрағатқа беру жөнінде, сондай-ақ егер нотариустың лицензиясының қолданылуы тоқтаған жағдайда лицензияны лицензиарға беру үшін, оны алу жөнінде шара қабылдау;

нотариаттық палатаға жекеше нотариусты жауапкершілікке тарту туралы ұсыныс енгізу;

жекеше нотариустардың «Нотариат туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабының талаптарын сақтауын бақылауды ұйымдастыру және өзінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын жасаудан бас тартқан және Қазақстан Республикасының жекеше нотариустардың азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы заңнамасының өзге де талаптарын бұзатын жекеше нотариустарға шара қолдану;

нотариустар және аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң өкiмдерi аппараттарының лауазымды адамдары жасаған нотариаттық iс-әрекеттердiң заңдылығын және олардың iс жүргiзуiнiң жай-күйiн бақылауды жүзеге асыру;

 

адвокаттар мен нотариустардың жеке және заңды тұлғаларға көрсететін заңгерлік қызметтерінің сапасын бақылау;

адвокаттық қызметпен айналысу лицензиясының мерзімін тоқтата тұру туралы және адвокаттың лицензиясын тоқтату туралы талап арызды бастамашылық ету туралы ұсыныстарды Министрлікке енгізу;

бағалау қызметі саласындағы мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру;

әділет органдарынан және өзге де әкімшілік-аумақтық бірліктегі әділет органдарынан және осы аумақтағы нотариустардан шығатын ресми құжаттарға апостиль қою;

құқықтық насихатты ұйымдастыруды үйлестіру, заңнамалық түсіндіруге қатысу;

азаматтық хал актілерін тіркеуге бақылауды жүзеге асыру;

нотариустардың халыққа құқықтық қызмет көрсетуі саласында заңдылықты ұйымдастыру және қамтамасыз ету;

нотариустың Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын сақтауын бақылауды жүзеге асыру;

аумақтық нотариаттық палатаның қызметін бақылауды жүзеге асыру;

аумақтық нотариаттық палатамен бiрлесiп Министрлiкке бекiтуге нотариаттық әрбір округтегi нотариустардың ең аз саны туралы ұсыныс енгiзу;

мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсететін субъектілердің қызметін үйлестіру, сондай-ақ көрсетілетін заң көмегінің сапасын бақылауды жүзеге асыру;

халықты мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсету туралы құқықтық сауаттандыруды және оларға құқықтық ақпарат беруді қамтамасыз ету;

мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсету жүйесіне қатысатын адвокаттардың тізімін тиісті облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың аумағында таратылатын мерзімді баспа басылымында жариялайды және өзінің интернет-ресурсына орналастырады;

терроризм актісінің салдарынан зардап шеккен жеке және заңды тұлғаларға және оның жолын кесуге қатысқан адамдарға өз құзыретіне қатысты мәселелер бойынша, оның ішінде қажетті құжаттарды беруде тегін қажетті құқықтық көмекті ұйымдастыру;

3) зияткерлік меншік құқықтарын қамтамасыз ету саласында:

Қазақстан Республикасының зияткерлік меншік саласындағы заңнамасының сақталуы тұрғысында жеке және заңды тұлғаларға тексерулерді жүзеге асыру;

зияткерлік меншікті қорғау саласындағы заңнаманы қолданудың практикасын қорыту;

4) атқарушылық құжаттарды орындау саласында:

атқарушылық құжаттардың орындалуын қамтамасыз етеді (ұйымдастырушылық, әдістемелік қамтамасыз ету, бақылау, атқарушылық іс жүргізу бойынша шағымдар мен өзге де өтініштерді қарау, борышкерлердің тыйым салынған мүлкімен жұмыс);

атқарушылық іс жүргізу мәселелері бойынша әдістемелік, нұсқаулық және түсіндіру материалдарын әзірлейді;

жеке сот орындаушыларының өңірлік алқасымен бірлесе отырып атқарушылық қызметті жүзеге асыратын жеке сот орындаушыларының біліктілігін арттыруды жүргізеді;

жеке сот орындаушыларын есептік тіркеуді жүргізеді;

жеке сот орындаушысы лицензиясының қолданылуын тоқтата тұру немесе тоқтату туралы ұсынысты Министрлікке енгізеді;

тәртіптік комиссияға жеке сот орындаушысын жауаптылыққа тарту туралы ұсыныс енгізеді;

жеке сот орындаушыларының өңірлік алқасымен бірлесе отырып мемлекеттік және жеке сот орындаушылары жасайтын атқарушылық іс-әрекеттерінің заңдылығына және олардың іс қағаздарды жүргізу ережелерін сақтауына бақылауды жүзеге асырады;

5) әкімшілік іс жүргізу саласында:

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істер бойынша іс жүргізуді жүзеге асыру;

6) жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін өз құзыреті шегінде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен және мерзімдерде қарау.

15. Департаменттің құқықтары мен міндеттері:

Департамент өзіне жүктелген міндеттерді іске асыру және өзінің функцияларын жүзеге асыру кезінде заңнамада белгіленген тәртіппен:

1) өзінің құзыреті шегінде орындауға міндетті құқықтық актілерді қабылдауға;

2) заңнамада белгіленген тәртіппен мемлекеттік органдардан, ұйымдардан, олардың лауазымды адамдарынан қажетті ақпарат пен материалдарды сұратуға және алуға;

3) қолданыстағы заңнамалық актілерде көзделген өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқығы бар.

 

3. Департаменттің қызметін ұйымдастыру

 

16. Департамент басшысы Департаментке жүктелген міндеттердің орындалуына және оның функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты болатын Депратамент басшысымен жүзеге асырылады.

17. Департамент басшысы Қазақстан Республикасы Әділет министрінің келісімімен Министрліктің Жауапты хатшысымен қызметке тағайындалады және қызметтен босатылады.

18. Департамент басшысының Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес қызметке тағайындалатын және қызметтен босатылатын орынбасарлары болады.

19. Департамент басшысының өкілеттігі:

1)  құзыретінің шегінде Департамент қызметкерлерін лауазымға тағайындайды және лауазымнан босатады;

2) Департаменттің қызметкерлерін, басшының орынбасарлары, сондай-ақ аудандық (қалалық) әділет басқармасы басшыларын іссапарға жіберу, еңбек демалысын беру, материалдық көмек көрсету, дайындау (қайта дайындау), біліктілігін арттыру, ынталандыру, үстемақы және сыйақы төлеу мәселелерін шешеді;

3) еңбек қатынастарының мәселелері жоғары тұрған мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдардың құзыретіне жатқызылған қызметкерлерді қоспағанда, заңнамада белгіленген тәртіппен  Департаменттің қызметкерлеріне тәртіптік жаза қолданады және көтермелеу шараларын қабылдайды;

4) өз құзыреті шегінде бұйрықтар шығарады;

5) Департаменттің құрылымдық бөлімшелері туралы ережелерді бекітеді;

6) өз құзыреті шегінде барлық мемлекеттік органдарда және өзге де ұйымдарда Департаменттің мүддесін білдіреді;

7) заңнамаға сәйкес өзге де өкілеттікті жүзеге асырады.

Департамент басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін қолданыстағы заңнамаға сәйкес оны алмастыратын тұлға орындайды.

20. Департамент басшысы өз орынбасарларының өкілеттіктерін қолданыстағы заңнамаға сәйкес белгілейді.

4. Департаменттің мүлкі

21. Департаменттің заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару құқығындағы оқшауланған мүлкі болуы мүмкін.

Департамент мүлкі оған меншік иесі берген мүлік, сондай-ақ өз қызметі нәтижесінде сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен қалыптастырылады.

22. Департаментке бекітілген мүлік республикалық меншікке жатады.

23. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, Департамент өзіне бекітілген мүлікті және қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті өз бетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей тәсілмен билік етуге құқығы жоқ.

5. Департаментті қайта ұйымдастыру және тарату

24. Департаментті қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.